The IceMan Blog

מדוע הנפח שמערכת הפעלה מזהה קטן יותר מערך הכונן

נכתב על ידי בתאריך: 07/07/2008
תחת הקטגוריות: חומרה

נתקלתי בפורום בשאלה הבאה:

"קניתי כונן 320GB אבל Windows מזהה לי רק 296GB. לאן נעלמו לי כ-25GB ?"

מאז ומתמיד היה ידוע שיש הבדל בשיטת המניה של גודל נפחי הכוננים. יצרני הכוננים תמיד נתנו לכוננים מספור גבוהה יותר ובפועל המערכת היתה מזהה פחות. אז נשאלת השאלה למה ?

מה הסיבה של יצרני הכוננים ? האם הם מנסים לרמות אותנו ?
היום אני אנא לתת כמה הבהרות בנושא ואפילו משוואה שבפעם הבאה לא תהיו מופתעים מהנפח של הכונן.

הכל מתחיל בבסיס (תרתי משמע) ההבדלים בין הגדלים נוצרים בגלל שיטות מניה שונות. בעולם המחשבים אנחנו נוהגים לעבוד עם בסיס בינארי. למשל

210 = 1,024       => 1KB
220 = 1,048,576   => 1MB

חלק מהכפולות הבינריות קרובות לחלק מהתחיליות ה-SI כמו למשל קילו (1000 = 103) ומגה (1,000,000 = 106), ונפוץ המנהג להשתמש בתחיליות האלה גם עבור הספירה הבינארית. ואז 1M הם 1,048,576 במקום 1,000,000. אך בכל מקום אחר לתחיליות האלה יש משמעות דצימלית (כלומר 10X). אז כמו שאומרים הכל קשור להקשר.

Factor Name Symbol Origin Derivation
210 kibi Ki kilobinary: (210)1 kilo: (103)1
220 mebi Mi megabinary: (210)2 mega: (103)2
230 gibi Gi gigabinary: (210)3 giga: (103)3
240 tebi Ti terabinary: (210)4 tera: (103)4
250 pebi Pi petabinary: (210)5 peta: (103)5
260 exbi Ei exabinary: (210)6 exa: (103)6לגבי שיטת המספור בכוננים, זה כבר היסטוריה שיצרן אחד התחיל עם השיטה הזאת ומאז כולם התחילו להשתמש בשיטה למי שמעוניין לקרוא יותר בנושא אני ממליץ לפנות לאתר של ויקיפדיה לערך Binary prefix.
בגדול הם סופרים פיזית את היחידות BIT שהם יוצרים על הכונן, אבל במחשב אנחנו מנצלים את היחידות האלה בכפולות של 2 לכן רק כשנגיע לביט ב-1024 בעצם הגענו ל-1K כשהיצרן הגיע לערך הזה כבר ב-1000. והסטייה גודלת ככל שעולים בערכים.

השוואת בין הגדלים הבינארים לדצימלים
one kibibit 1 Kibit = 210 bit = 1024 bit
one kilobit 1 kbit = 103 bit = 1000 bit
one mebibyte 1 MiB = 220 B = 1 048 576 B
one megabyte 1 MB = 106 B = 1 000 000 B
one gibibyte 1 GiB = 230 B = 1 073 741 824 B
one gigabyte 1 GB = 109 B = 1 000 000 000 B


עכשיו אם תשימו לב, שישנה סטיה של 2.4% בין הערך הדצימלי לערך הבינארי בקילו אחד. והאחוז מוכפל פי 2 בערך ל-4.8576% עבור מגה וכן הלאה +2.4% עבור גיגה. בשיעורי אלקטרוניקה תמיד נהגנו לקחת רק 3 ספרות אחרי הנקודה וזה היה מספיק מדוייק אז ניצור משווה פשוטה שתחשב את הערך האמיתי של הכונן שלנו:

HDD Value – 7.374% = True HDD Value

מחשבון לחישוב הנפח האמיתי של הכונן

GB – 7.374% = GB


פוסטים קשורים או דומים:

    אין פוסטים דומים לקישור

:, ,

השאר תגובה

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Blogroll

A few highly recommended websites...

Too Cool for Internet Explorer