The IceMan Blog

העתקה והעברת קבצים בעזרת צירופי מקשים

נכתב על ידי בתאריך: 12/08/2008
תחת הקטגוריות: Windows, טיפים

editcopy אני לא מדבר על מקשי הקיצור הנפוצים של העתק & הדבק, אלא דווקא על מקשי קיצור לשימוש עם העכבר במקביל בזמן ניהול הקבצים שלכם.

למשל כאשר אתם גוררים קובץ לתיקיה, הגדרת ברירית המחדל של המערכת היא "העבר" כאשר הקובץ והתיקיה נמצאים באותו כונן, והעתקה כאשר הקובץ והתיקיה נמצאים על מחיצות או כוננים שונים.

מה לגבי קיצורי דרך, עדיין עובדים בשיטה הישנה של לחיצה ימנית – ובחירת "צור קיצור דרך" ואז מעבירים את הקיצור דרך למקום המתאים.

הנה כמה קיצורי דרך לעבודה עם המקלדת ועכבר יחד.

copy אם אתם רוצים לכפות את אחת הפעולות על קובץ או\ו תיקיה החזיקו את לחצן המתאים לפי הרשימה בזמן גרירת האובייקט. ניתן לראות את סימן ה"+" שמופיע שמציין פעולת העתקה, את סימון החץ לציון קיצור דרך.

  • העתקה – Ctrl  (אפשר לזכור לפי האות הראשונה שמקבילה ל-Copy)
  • העברה – Shift (שיפט כמו פרושו, להזיז)
  • קיצוק דרך – Alt

right-click-drag קשה לכם לזכור את הקיצורים,  ניתן להשתמש בגרירה ע"י הלחצן הימני, ונקבל תפריט עם כל האפשרויות.

 

 

 

 


:, , , , , ,

השאר תגובה

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Blogroll

A few highly recommended websites...

Too Cool for Internet Explorer