The IceMan Blog

שינוי התיקיות הקבועות שבתפריט התחל ב-XP

נכתב על ידי בתאריך: 29/09/2008
תחת הקטגוריות: Windows XP, טיפים, סקריפטים

folder_gray לאלו בננו שלא משתמשים בקיצורי הדרך לתיקיות התמונות והמוזיקה שבתפריט התחל, יש אפשרות לנצל את הקיצורי דרך האלה לשימושים אחרים במקום להסיר אותם או להשאיר אותם ללא שימוש בתפריט.

בעזרת שינוים קלים ב-Registry ניתן להגדיר את המיקום אליהם התקיות הלאה יצביעו, ובעזרת סקריפט מוכן עבור הנושא הזה, השינוי הרבה יותר קל.

מדובר בסקריפטים של VBS מבית היוצר של kellys-korner-xp.com שאתם אולי מכירים עבור הסקריט הידוע שלו עבור איפוס סרגל המשימוש.

הורידו אתה הקבצים והריצו אותם, בחרו את התיקיה אליה אתם רוצים לשייך את הקיצור דרך (אפילו כונני רשת) והתנתקו מהמחשב והתחברו שוב על מנת שהשינוים יכנסו לתוקף (אני אישית מאתחל את הפרוסס של Explorer.exe).

 

my_downloads logoff_to_finsh start-menu-after

 

 

del.icio.us Tags: ,,


:, ,

השאר תגובה

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Blogroll

A few highly recommended websites...

Too Cool for Internet Explorer