The IceMan Blog

AutoPlayer עבור Farmvilla

נכתב על ידי בתאריך: 06/12/2009
תחת הקטגוריות: Hacking, סקריפטים

gamebig_farmville1-300x229[1]

זה התחיל מסלידה מהמשחק, והתגלגל לניסוי, ואחריו קריאת אתגר, והיום זה כבר הפך לפרוייקט צדדי שאני נהנה לצפות בו מהצד.

למי שלא מכיר או לא יודע על מה מדובר, Farmvilla הוא משחק דפדפן די מוכר ברשת החברתית Facebook. אחיין שלי הצליח לשכנע אותי לנסות את המשחק, ואני כהרגלי משתעמם די מהר מפעולות שחוזרות על עצמם.

אחרי תקופה קצרה עם המשחק הזה, מצאתי את עצמי עושה חישובים כמו חישוב נצילות ובאיזה יבולים כדאי להשקיע, בונה טבלות ב-EXCEL וחושב כבר להעסיק עובדים שיעשו את העבודה השחורה בשבילי. ואז ראיתי את הניגודיות שעל מנת להרוויח במשחק אני צריך דווקא להשקיע ביבול הזול יותר שגודל מהר, מאשר מהיבול היקר ואיטי. אך אליה וקוץ בה, יבול מהיר גם מתקלקל מהר יותר אם לא קוצרים אותו בזמן, מה שמחייב להיות מול המחשב בזמן הקציר.

ואז נדלקה הנורה, להעסיק את העובד הטוב בעולם למלאכה…


מי יכול לעשות את העבודה המחזורית והמשעממת הזאת יותר טוב מתוכנית קטנה ושדונית, שכל מטרה יצירת היא לעשות את אותה עבודה שוב ושוב…

אחרי כמה דקות של חשיבה, ושירבוטים הגעתי לתבנית שבא אני הולך להפעיל את התוכנית הקטנה שלי.

  • יצרתי שדה מלבני בשביל פשטות הפעולה של הסקריפט
  • את החקלאי נעלתי במרכז השדה כדי לזרז את כל הפעולות
  • בגלל חוסר העקביות של ההודעות הקופצות – אני מבצע כל פעולה בנפרד (קצירה \ חרישה \ וזירעה מחדש) 

מקווה שזה יעזור למשהו, ואשמח לקבל הצעות לשיפור ולראות מה אחרים יעשו עם הרעיון.

הקוד (נכתב ב-AutoIT)

$ZOOM_X = 950 ;
$ZOOM_Y = 686 ; 

; Press Esc to terminate scrip

HotKeySet("{ESC}", "Terminate")
Func Terminate()
Exit 0
EndFunc

$speed = 50

HotKeySet("{UP}", "SpeedUp")
Func SpeedUp()
$speed = $speed + 10
EndFunc

HotKeySet("{DOWN}", "SpeedDown")
Func SpeedDown()
if $speed >= 10 Then
$speed = $speed - 10
EndIf
EndFunc

$SKIP = 0
HotKeySet("{RIGHT}", "Skip")
Func Skip()
$SKIP = $SKIP + 1
EndFunc

WinWaitActive("FarmVille")
MouseClick("left", $ZOOM_X, $ZOOM_Y, 3, 1) ; Click to zoom

$FULL_X = $ZOOM_X+30
$FULL_Y = $ZOOM_Y
MouseClick("left", $FULL_X, $FULL_Y, 1, 0)
Sleep(2000)

$START_X = 195 ;
$START_Y = 456 ;

$SIZE = 22 ; Rabin

$DX = 24.75
$DY = 12.063

For $MORE_WORK=1 To 1

For $J = 1 To $SIZE
$X = $START_X
$Y = $START_Y 

For $I = 1 To $SIZE
If (($J == Round($SIZE/2)+1) AND ($I == Round($SIZE/2))) Then
$X+=$DX
$Y+=$DY
ContinueLoop(1)
Else
If ($J >= $SKIP) Then ; skip rows
MouseClick("left", $X, $Y, 1, 0)
sleep($speed)
endif
EndIf
$X+=$DX
$Y+=$DY

Next

$START_X += $DX
$START_Y -= $DY

Next
Next ; MORE_WORK

;MsgBox(0, "Done", ":)")


:, , , , ,

3 תגובות לפוסט זה

השאר תגובה

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Blogroll

A few highly recommended websites...

Too Cool for Internet Explorer