EasyBCD – Boot Loader עבור XP&Vista

בעבר כתבתי על שינוי ה-Bootloader דרך שורת הפקודה, וכיצד לבחור איזה Bootloader יטען ואיך להוסיף רשומות ל-Bootloader של Vista.
היו כמה שהתלוננו על המורכבות והציעו לי דווקא להשתמש בתוכנה EasyBCD.

התוכנה מכילה ממשק גרפי פשוט ונוח לניהול ה-Bootloader ומערכות הפעלה שונות. מומלצת גם לשימוש עבור מי שגרס את ה-Bootloader של ויסטא ע"י התקנה של XP.

תוכלו למצוא תמונות של התוכנה באתר הגלריה של התוכנה, כמו כן תעוד והסברים איך וכיצד לעבוד עם התוכנה.Read More

הוספת מערכות XP (ו-2003) למיפוי הרשת של ויסטא בעזרת LLTD Responder

My Network Places ממשק הרשת של ויסטא ה- "Network and Sharing Center" מאפשר לנו לראות את מצב החיבור, ולפתור תקלות חיבור ולראות תצוגה גרפית של הטופולוגיה של הרשת שלנו, מחשבים והתקנים נוספים. זה נוח לקבל את המידע הזה בצורה ויזואלית במיוחד שרוצים לפתור בעיות ותקלות רשת.

לב ליבה של מערכת מיפוי הרשת הזאת הוא פרוטוקול בשם Link Layer Topology Discovery או בקיצור LLTD. פרוטוקול זה מאפשר לויסטא (וכנראה גם מערכות נוספות שיבואו בהמשך ויעשו שימוש בפרוטקול) לחקור את ההתקנים ברשת ולפי זה לקבוע את התצורה שלה וכיצד היא מאורגנת. למרות שויסטא עושה עבודה טובה במיפוי הרשת הכוללת סוויטצ'ים ועוד, היא תציג רק מחשבים שמריצים ויסטא ולא Windows XP או כל מערכת הפעלה לצורך העניין. הסיבה לכך היא שפרוטוקול ה-LLTD היא אופציה חדשה של ויסטא והיא לא קיימת ב-XP.

על מנת לצרף את מחשבי ה-XP למפה של ויסטא $M הוציאו עידכון שמוסיף את פרוטוקול ה-LLTD למחשבים שמריצים XP. ברגע שיותקן הפרוטוקול ויסטא תוכל למפות את מחשבי ה-XP ולהציג אותם גם במפה הויזואלית של הרשת.

Read More